de Anenii Noi

      Adevărul
Sâmbătă, 2018-10-20, 1:35 PM
Bine ati venit Vizitator | RSS
 
Principala Catalog de fisiereInregistrareLogin

Menul site-ului
Forma intrarii
Categoriile sectiunii
Fisierele mele [35]
Cautare
Principala » fisiere » Fisierele mele

Nr.33, 2012, 26.03-08.04
2012-04-11, 12:43 PM
Около Новоаненского автовокзала обнаружен труп девушки

Во вторник, 3-го апреля, около Новоаненского автовокзала был обнаружен труп 19-ти летней жительницы Хырбовэц Ирины Салкуцан, исчезнувшая 6-го января, накануне Рождества.
Труп девушки обнаружили собаки, прогуливающиеся поблизости.
Напоминаем, что девушка (на фото) исчезла при неизвестных обстоятельствах, направляясь в гости, к своему другу в Сынджеру. В последний раз живую Ирину заметили в день исчезновения, в городе, около автотрассы Кишинев-Бендеры.


ASTRA – catalizator al proceselor naţionale şi al păstrării identităţii naţionale

Octavian Zelinski, preşedinte al asociaţiei de cultură „ASTRA - Anenii Noi”

În acest secol al non-identităţii şi falselor valori, cultura şi spiritualitatea sunt acele permanenţe care conferă existenţei noastre sens, iar nouă – împlinire şi dăinuire. Or, atîta timp cît marea parte a semenilor noştri sunt preocupaţi de grijile cotidiene, avînd drept vector dominant goana după valori materiale în detrimentul celor spirituale, anume ASTREI îi revine marea misiune de a menţine treaz spiritul naţional oriunde, dincolo de graniţe şi politică.

 De această părere sunt membrii marii familii astriste din România, Moldova, Ucraina, Serbia, reuniţi în perioada 30-31 martie curent la cea de-a XVII-a Adunare Generală a celei mai însemnate filiale a Asociaţiunii ASTRA – ne referim la filiala din Iaşi.

Circa 100 de preşedinţi şi membri ai organelor de conducere ale ASTRELOR din aceste ţări au avut la ordinea zilei cîteva probleme importante: audierea raportului de activitate al ASTREI-Iaşi pentru 2011, prezentat de doamna preşedinte Areta Moşu, discutarea planurilor şi proiectelor de viitor, propunerea de soluţii pentru multiplele probleme cu care se confruntă cei ce au o limbă, o istorie şi aparţin (cu unele diferenţe cauzate de istorie) aceleiaşi culturi.

Republica Moldova a fost reprezentată de astriştii din raioanele Anenii Noi, Ştefan-Vodă, Ialoveni,  Cahul, Străşeni, Grigoriopol, Criuleni, Cimişlia, Chişinău, Edineţ, Donduşeni, Călăraşi şi Ungheni, unii dintre ei – primari şi consilieri, vicepreşedinţi de raioane. Printre participanţi îl voi aminti pe dl Ignat Vasilache, membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi deputat în primul Parlament aş Moldovei, care a adus cu sine copia Declaraţiei de Independenţă din 27 august 1991, care a spus O DATĂ ŞI PENTRU TOTDEAUNA cine suntem, ce limbă vorbim şi care ne e soarta istorică în viitor.

Din partea Ucrainei au fost prezenţi delegaţi ai raioanelor Ismail şi Herţa, iar din partea Serbiei – delegaţi din Valea Timocului.

Şedinţa adunării generale a avut loc în Palatul Copiilor din Iaşi, participanţii delectîndu-se cu evoluţiile artistice ale tinerelor talente ale instituţiei, reuniţi în ansamblul „Rapsodia”. O altă surpriză extrem de plăcută a fost şi prezenţa printre noi a ansamblului folcloric „Ştefan-Vodă” din Căpriana (condus de artistul poporului din Moldova Tudor Ungureanu). Şlagăre ca „Trandafir de la Moldova”, „Cîntă cucul…”, „Să-mi cînţi cobzar”, „Bordeiaş cu uşa-n vale”, etc. au ridicat de nenumărate ori sala în picioare.

În cadrul adunării au avut loc şi o serie de manifestaţii culturale tradiţionale pentru manifestaţiile astriste – lansări de carte, lansări de reviste de cultură, expoziţia laureaţilor Concursului Internaţional de Arte Plastice „N.N. Tonitza” (ultima ediţie a concursului a fost cîştigată de o elevă din Criuleni).

În încheierea adunării am avut marele noroc de a asista la conferinţa publicistului şi actorului român Dan Puric – „Despre identitate”. Oratorul a vorbit despre necesitatea păstrării şi afirmării IDENTITĂŢII şi DEMNITĂŢII în secolul în care ele sunt înlocuite pentru marea majoritate din noi de globalizare, bunuri materiale şi negarea ideii naţionale ca ceva ruşinos.

Ţin să aduc sincere mulţumiri din partea delegaţiei din Anenii Noi pentru acest frumos prilej de ne cunoaşte mai bine între noi, de a vedea că ceea ce ne UNEŞTE e mult mai important decît ceea ce ne desparte.

O mică paranteză pentru „patrioţii” care mi-ar  putea reproşa din rea voinţă şi ignoranţă cîte ceva: autorul acestor rînduri îşi iubeşte sincer ţara (Republica Moldova), limba, neamul şi nu-şi poate închipui viaţa în afara acestor trei componente şi permanenţe sfinte pentru fiecare băştinaş al acestor meleaguri.

 

NOTĂ: Asociaţiunea ASTRA a fost înfiinţată la Sibiu, în anul 1861, pentru a păstra şi promova valorile naţionale. În anul 2011 ASTRA a împlinit 150 de ani.

„Придет время, когда кто-то ответит за преступления против добровольцев"

Сергей  Каракай, председатель Республиканского света Союза волонтеров Респу-блики Молдова

В недавнем радио-шоу, посвя-щенном 20 летнему юбилею молдавско-русской войны, бывший министр обороны Ион Косташ, в ответ на просьбу сына одного из добровольцев прокомментировать роль добровольцев в защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова, позволил себе агрессивное поведение, и, даже, оскорбительные слова в адрес добровольцев войны, родителей, детей, их жен. Вместе с генералами полиции Гусляковым и Гроссу он заявил, что в данный период добровольцы не принимали участия в боях против XIV армии Российской федерации и казаков и, что вся тяжесть войны легла на сотрудников полиции. Этими ложными заявлениями и оскорблениями г-н Косташ вводит в заблуждение все население и, особенно, молодое поколение, которое необходимо воспитывать в духе патриотизма. Этими заявлениями г-н Косташ пытается скрыть собственное отсутствие военного профессионализма, который необходимо было доказать в то время.

Республиканский совет волонтеров считает, что подобные заявления являются ложью, серьезным оскорблением в адрес тех людей доброй воли, которые, добровольно, из чувства любви к родине, в условиях отсутствия национальной армии и иностранной интервенции против молдавского государства, осознавая высокий риск для жизни, встали на защиту своих домов, семей и сел против обрушившегося ужаса. Именно в эти трагические моменты, в селах на левом берегу Днестра, возникло волонтерское движение, к которому присоединились добровольно, по призыву господ Мирчи Снегура и Александра Мошану, тысячи молодых людей из сел правобережья. Ситуация не была бы настолько серьезной, если бы в то время тогдашнее руководство, в том числе, г-н Ион Косташ, согласно закону, пресекли бы в корне действия противозаконных элементов на левом берегу. Конституционные власти потеряли контроль над ситуацией и молчаливо согласились с приездом из Российской Федерации вооруженных казаков, пассивно наблюдая за их преступлениями против мирного населения. Кроме того, в то время, как молодые люди сопротивлялись казакам, г-н Ион Косташ и другие кишиневские лидеры, приказали конституционным правоохранительным органам отступить на правый берег, оставив население в руках преступников. Единственными защитниками мирного населения были добровольцы, в то время, как полиция на правом берегу наблюдала за происходящим из блокпостов.

 Лишь 2 марта 1992 года, хотя это было довольно поздно, был издан приказ министра внутренних дел Республики Молдова, согласно которому полицию обязали восстановить общественный порядок в районах левобережья. Этот приказ практически не был выполнен. Полицейские подразделения были размещены лишь в населенных пунктах, ранее освобожденные и контролируемые добровольцами. Но в селах районов Рыбница, Дубоссары, Григориополь, Слободзея, в Тирасполе и других населенных пунктах, оккупированные подразделениями XIV армии, полиция даже не пытались проникнуть. Таким образом, день 2 марта 1992 - лишь день, когда кишиневское руководство приказало полиции принять участие в восстановлении общественного порядка и никоим образом не может быть охарактеризована, как дата начала военных операций по защите независимости и территориальной целостности Республики Молдова. Подобные военные действия против казаков начали еще в 1990-1991 гг. добровольцы. В течение всего периода войны, все его бремя легло исключительно на добровольцах, чего молдавские власти боятся признать. Около 90% участников тех трагических событий были именно добровольцы. Для нас, добровольцев войны, оскорбления г-на Иона Косташ и других генералов оскорбительны. Тем более, что г-н Косташ является одним из тогдашних руководителей, по вине которых Молдова проиграла войну. Мы знаем, что кишиневские власти больше боялись добровольцев, нежели казаков Смирнова, потому что добровольцы пострадали в результате случаев измены со стороны кишиневских властей. Страх был настолько велик, что вскоре после подписания 21 июля 1992 года «Московского пакта», с поля боя (не без приказа г-на Косташа) были сняты все боевые бронированные машины. Их разместили около Кишинева с тем, чтобы «защитить» тогдашнее руководство от марша добровольцев на столицу. Возможно, чувство страха было главной причиной отказа правительства признать особый правовой статус добровольцев войны и объясняет шаги, предпринятые ими сегодня, чтобы уничтожить нас физически. Поэтому мы категорически протестуем против фальсификации правды о молдавско-русской войне, против оскорблений генералов полиции, чьи заслуги очень сомнительны,  в адрес добровольцев,. Мы уверены, что придет время, когда кто-то ответит за преступления против добровольцев в период войны, и за последующие 20 лет.

„Cîntă un artist”

  Cîntă un artist,

  Zîmbet optimist,

  Numai dorul lui nu-l spune nimănui…

   „Talentul tău este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tău pentru Dumnezeu”, zicea adeseori Tudor Frecăuţanu. Cu aceste gînduri s-a desfărat duminică, 1 aprilie 2012, în incinta Casei Raionale de Cultură (sala mică),  spectacolului muzical cu genericul  „Cîntă un artist ”, consacrat zilei de naştere a regretatului maestru şi omului de artă Tudor  Frecăuţanu, care ne-a încîntat cu talentul său  pe tot parcursul vieţii.

   Multe flori  l-au îmbrăţişat pentru  voce-ai  irepetabilă, pentru recitalurile de excepţie, pentru cumsecădenia-i omenească, dar... nemiloasă i-a fost soarta care nu i-a îngăduit să mai culeagă aceste flori  ale recunoştinţei, din partea publicului drag.

     A fost cel care de fapt includea iscusinţă, talent, măiestrie prin tot ce făcea prietenul, colegul, omul şi artistul Tudor Frecăuţanu...

   În program au evoluat artişti amatori din raion: Ansamblul vocal „Gama sonor”, cond.atr. Irina Munten, Valeriu Neguţă, Dora Cebotari, Ioana Samoilă, Aurel Malai şi prietenii dlui T.Frecăuţanu, care au lucrat cu el cot la cot: Galina Foros şi Vasile Moroşanu, Şef Secţie Cultură Anenii Noi, artist al poporului şi fiica dlui T.Frecăuţanu- Dana Frecăuţanu, care continuă activitatea tatălui său.

      La fel cu multe emoţii au depănat firul amintirilor dna Claudia Stefciuc, specialist principal Secţia Cultură, d-na Eugenia Frecăuţanu, soţia maestrului T.Frecăuţanu şi dl Nicolae Bortă, director CRC.

     Fiecare din cei prezenţi şi-au exprimat prin cuvînt şi cîntec, respectul şi recunoştinţa faţă de cel care, a fost numit pe bună dreptate maestrul

  Tudor Frecăuţanu, pe care îl vom purta în inimile şi în sufletele noastre şi îl vom pomeni mereu.

 Olga Plămădeală, metodist principal bibliotca publică raională

 

Что же происходит вокруг Ботнэрештского карьера?

О. Зелински

В прошлый четверг, 22 марта, жители села Ботнэрешть на несколько часов остановили работу одного из крупнейших в стране песчаных карьеров – АО «Кариера Кобуска». Возмущенные люди перекрыли сельскую дорогу, ведущую к месту добычи песка. Они утверждают, что из – за столбов пыли, которую поднимают большегрузные машины, сельчане задыхаются, и в первую очередь, страдают дети. Это происходит по причине того, что предприятие не проводит опрыскивание дороги, согласно требованиям закона. Также, проезд большегрузных грузовиков наносит ущерб дорожному покрытию. По словам примара села, Виктора Гори, жители села и местная администрация пытаются найти решение проблемы, но все безрезультатно. Он утверждает, что в деятельности экономического агента отмечены и другие нарушения. Речь идет о вырубке лесополосы, находящейся вблизи карьера, о выкачивании воды из сельского озера для промывания песка, и об эвакуации сточных вод в результате данного процесса в озеро.

 Примар подчеркнул, что местная власть неоднократно обращалась в районную экологическую инспекцию, а также к экономическому агенту, но безрезультатно.

С другой стороны, позицию АО «Кариера Кобуска» поддерживает районный советник ДПМ и председатель профильной комиссии райсовета Георгий Ротару. Он оценивает возникший конфликт между местной властью и экономическим агентом как искусственный, необоснованный и даже как своего рода шантаж. По его словам предприятие осуществляло, и будет впредь осуществлять пломбирование дорог, по которым проезжает тяжелый автотранспорт (помогая, тем самым, дорожникам), а также обрызгивание дорожного покрытия во избежание образования пыли. Доказательством тому – тот факт, что уже в понедельник утром, 26 марта, 4 автомашины предприятия проводили данную процедуру. Другое дело, что ранее местная власть не давало разрешения на использование воды из сельского озера для этих целей (хотя подобный проект по применению воды из озера для технологического процесса в карьере и обрызгивание дорог был разработан и утвержден Министерством окружающей среды). Использовать же воду из артезианской скважины предприятие не имеет право. Вина в данном случае, по его словам, всецело лежит на местной власти.

Более того, по словам районного советника, АО «Кариера Кобуска» является самым крупным налогоплательщиком в районе, перечислив только за 2011-й год 4,3 миллиона леев в бюджет, а на 01.01.2012 имело даже сверхплату в 500 тысяч леев. В определенной мере эти показатели влияют и на формирование бюджета села. Более 20 жителей Ботнэрешт трудятся на предприятии, а это, также, немаловажно при построении взаимоотношений между местной властью и предприятием.

Г-н Ротару отметил, что предприятие готово и впредь оказать содействие местной администрации Ботнэрешт в решении социально-экономических проблем населенного пункта, но на принципах сотрудничества и диалога. Конфронтация и шантаж не приводят к положительным результатам.

Что ж, с этим трудно не согласиться!

Categorie: Fisierele mele | Adaugat de: octavianzelinski
Vizualizari: 2476 | Downloads: 0 | Comentarii: 3 | Raging: 0.0/0
Total comentarii : 1
1  
Times are chnaigng for the better if I can get this online!

Prenume *:
Email *:
Cod *:
 
Urmăreşte Adevărul online!
Monumentul lui Lenin rămîne la locul lui.
Preluat Publika TV

Doi părinţi şi copiii lor - morţi la Roşcani
Preluat JurnalTV
Protest din cauza prafului, în satul Botnărești
Preluat Prime.md


Operaţiunea "7 aprilie".

Grădiniţa - spaţiu bun de locuit!
Preluat JurnalTV

REVOLTĂTOR! În Anenii Noi, grădiniţa a fost transformată în bloc de locuit!

Macaroane pe urechi la Merenii Noi.
Preluat JurnalTV.

Impresii din Anenii Noi. Curaj.TV

 
Statistica

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
Copyright Adevărul de Anenii Noi © 2011