de Anenii Noi

      Adevărul
Sâmbătă, 2018-10-20, 1:30 PM
Bine ati venit Vizitator | RSS
 
Principala Catalog de fisiereInregistrareLogin

Menul site-ului
Forma intrarii
Categoriile sectiunii
Fisierele mele [35]
Cautare
Principala » fisiere » Fisierele mele

Ediţia 14.02-20.02.2011
2011-03-22, 2:32 PM
Fenomenul corupţiei în viziunea elevilor din Anenii Noi

(версия на русском - Феномен коррупции глазами Новоаненских учащихся)

Afectînd baza social-economică a statului, corupţia provoacă neîncrederea cetăţeanului faţă de stat,neîncrederea în dreptatea socială, în realizarea legală şi în plină măsură a drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului.

Corupţia are originea de la cuvîntul francez corruption şi latinescul corruptio, ceia ce subînţelege o abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie sau desfrînare (1). Sinonimul cuvîntului corupţie este venalitate – însuşirea proprie a unei persoane, care este lipsit de scrupule, care

face orice lucru pentru bani.

Corupţia aparatului de stat are o veche tradiţie în orînduirile trecute. În Grecia Antică mita era atît de frecventă încît Platon propunea să fie pedepsiţi cu moartea funcţionarii care primesc daruri pentru aş-i face datoria.

Deosebit de aspru erau pedepsiţi magistraţii care judecau strîmb în schimbul banilor primiţi. Herodot povesteşte, că regele persan Cambis a poruncit să fie ucis un judecat de corupţie, iar cu  pielea acestuia şi-a tapisat scaunul. Darius, un alt rege persan, obişnuia să-i condamne la

moarte prin crucificare pe judecătorii corupţi. Cicero considera că magistratul care se lasă corupt săvîrşeşte o crimă din cele mai grave.

Cu toate acestea, la Roma, unde la început se pedepsea cu moartea judecătorul care primea mită, mai tîrziu, cînd corupţia era în floare, s-a permis magistraţilor să primească daruri, fără însă să depăşească o anumită sumă în cursul unui an.

În Rusia pe vremea ţarilor, mituirea funcţionarilor era ceva obişnuit chiar în rîndul demnitarilor de stat. A rămas celebru răspunsul dat de unul dintre ei cînd i s-au oferit trei mii de ruble pentru o aprobare, spunîndu-i-se cu tot respectul că nu va afla nimeni. Acesta a răspuns: „dă-mi cinci mii şi spune cui vrei”.

Corupţia persistă permanent în viaţa omului şi îl însoţeşte de la naştere (prima mită medicului pentru îngrijirea mamei) şi pînă la trecerea în eternitate (mită pentru un „loc mai bun” la cimitir). Nu refuză mita nici educatorii în creşe şi grădiniţe, nici profesorii de la şcoli şi instituţii de învăţămînt, şefii de la serviciu, etc. Astfel, copilul de la început este educat în „de a da sau de a lua mită”.

Iată mai jos rezultatele unui sondaj desfăşurat de autorul acestor rînduri, cu participarea elevilor claselor 11-12 ale liceelor din raion, în total 75 de persoane

Corupţia în activitatea autorităţilor publice locale: 

1. Cît de des  recurgi la cadouri, bani pentru a soluţiona problemele în liceu?   

Permanent - 47
Deloc - 4
Rareori -14

Nu ştiu - 5

Nu au răspuns - 2 
2. Cum credeţi, banii acumulaţi prin intermediul Asociaţiilor Părinţilor şi Profesorilor contribuie real la soluţionarea problemelor şcolii?

Da -15

Nu - 8

Îi consider ca mită - 1

Nş/nr - 8/41

3. Dacă dvs. vă veţi afla într-o situaţie delicată, veţi da mită pentru a vă rezolva problema?
Da - 4
Nu - 8

Depinde - 60
Nş/nr - 0/9
4. Dacă vă se va propune să oferiţi  o sumă de bani pentru a fi admişi la facultate o veţi oferi?

Da - 21

Nu - 13

Nş/nr - 3/34
5. Cum consideraţi cadourile scumpe oferite dirigintelui,profesorului sau unui membru al administraţiei la zilele onomastice sau la absolvirea liceului pot fi considerat mită?

Da - 15

Nu - 38

Nş /nr - 19

6. Dacă veţi da mită cum vă veţi simţi?
Indignat - 15
Înjosit - 25
Indiferent - 14
Satisfăcut -10
Bucuros - 1
7. Cunoaşteţi unde să Vă adresaţi pentru cercetarea cazurilor de corupţie?
Da - 40
Nu -18
Nş/nr - 19
8. Cum consideraţi, sunt necesare seminarele la tema corupţiei?

Da - 66

Nu - 8

9. Cît de des se recurge la cadouri şi bani pentru a soluţiona problemele în următoarele instituţii/servicii publice?
                        Permanent    Uneori           Niciodată           Nş / Nr

Primăria            18                      8                      8                       34
Inspectoratul   
 18                      9                      5                       41
 fiscal

Poliţia                37                     16                    7                       12                   
Biroul de
paşapoarte      
  29                     19                   6                        19         
Judecătoria     
  23                     10                  11                       22                     
Şcoala            
  39                     23                  5                         7           
Spitalul           
  45                     19                  2                        11       

După cum se observă din acest sondaj, corupţia este foarte răspîndită practic în toate instituţiile statului. Oamenii recurg la corupţie pentru a obţine unele avantaje sau pentru că nu cunosc ce este corupţia. De asemenea, oamenii ar dori să cunoască unde să se adreseze pentru a rezolva cazurile de corupţie. Oamenii nu cunosc ce este corupţia si ar dori să afle ce este acest lucru. Ei se adresează cu anumite cadouri şi sume de bani aproape în fiecare autoritate publică. Totuşi, oamenii au "simţul corupţiei”, anume faptul că corupţia este un lucru negativ, însă mulţi nu doresc sa lupte împotriva ei. Chiar dacă oamenii cunosc ce e corupţia, ei nu doresc să conştientizeze ce este corupţia.  Corupţia s-a înrădăcinat adînc în inima oamenilor şi lupta împotriva corupţiei va fi un lucru foarte greu şi anevoios. Pe parcursul dezbaterilor publice cu elevii ciclului liceal s-a menţionat că în toate domeniile, dar îndeosebi în cel al educaţiei, un rol primordial îl are exemplul personal al conducătorului. E cunoscut faptul că corupţia este una din principalele cauze ale sărăciei în Republica Moldova. Nu în zadar una din condiţiile principale înaintate de către organismele europene  pentru integrarea Moldovei în UE ar fi combaterea corupţiei.

Petru Lungu, profesor liceul „Hyperion”, grad didactic superior, consilier raional


 

În numărul curent al publicaţiei noastre, am decis să abordăm o problemă care ne doare pe toţi - cea a preţului pe care îl plătim noi, orăşenii, pentru apa potabilă.Pentru a nu fi acuzaţi de subiectivism sau de lipsă de profesionalism am decis să apelăm la opiniile specialiştilor. Iată ce spun în acest context consilierii orăşeneşti, cei care, de fapt, au înfiinţat ÎM "Apă-Canal" Anenii Noi şi care sunt în drept să solicite întreprinderii date transparenţă în formarea tarifelor (версия на русском языке - статья городского советника Чайковского А. "В чем причина?"):

Care să fie cauza?

(publicat în "Drapelul muncii" din 30.04.2010)

În prezent, faţă de conducerea întreprinderii "Apă-Canal”, există multe întrebări fără răspuns şi fără soluţie. Practic, ne referim la problema calităţii apei potabile şi lipsa unui program real de dezvoltare eficientă a alimentării cu apă în următorii ani.

Locuitorii din Anenii Noi sunt preocupaţi de compoziţia microbiologică şi sanitaro-chimică a apei. De fapt, acolo unde sunt prezente caracterul tulbure al apei şi chiar viermii, o astfel de apă nu mai poate fi numită potabilă. Şi, în pofida faptului că sanepidul este de acord cu faptul că apa destinată pentru utilizare ar trebui să fie curată, ca răspuns la solicita-rea deputatului parlamentului ţării, a confirmat că, conform criteriilor microbiologice, apa potabilă din oraş respectă standardele sanitare. Adică, în viziunea dînşilor, este normal să bem un pahar de apă, mai gustînd pe deasupra şi un vierme. Dacă în apă sunt depistaţi viermi, acest fapt nu este alceva decît o tragedie ireparabilă. Niciodată în istoria oraşului Anenii Noi nu am fost martori la o asemenea atitudine uşuratică a persoanelor responsabile faţă de calitatea apei. Concluzia se impune: în cazul în care Centrul de Medicină Preventivă, care deţine împuternicirile de verificare a calităţii apei, adoptă o atare atitudine conciliantă, vă puteţi imagina cum sunt prelevate probele de apă şi cum se efectuează cercetările de laborator.

Desigur, calitatea oricăror produse fabricate şi livrate este direct dependentă de investiţiile capitale în producţie. În cazul nostru acest lucru nu se întâmplă, iar rezultatul este evident. Care este motivul acestei atitudini lipsite de răspundere? Lipsa capacităţii financiare? Nu sunt de acord.

Pentru a aborda problemele legate de reconstrucţia şi modernizarea proceselor de producţie bani sunt, şi încă în volum suficient – dorinţa lipseşte. Iată doar câteva momente notabile în ceea ce priveşte identificarea şi atragerea  finanţărilor necesare.

În primul rând. Venituri realizate în urma creşterilor de preţ de anul trecut cu 115 la sută, ar permite rambursarea completă a datoriilor istorice şi curente, precum şi  construcţia urgentă a unei staţii de tratare a apei, care costă aproximativ 300 mii de lei. Cu toate acestea, acest lucru nu s-a întâmplat. Banii au fost folosiţi în altă direcţie. Cincizeci şi trei mii de lei au fost cheltuiţi pentru rambursarea penalităţilor ca urmare a plăţilor fiscale restante, o altă parte -  în sumă de 622 mii de lei -  pentru salarii mai mari, cu o creştere de 33% comparativ cu anul precedent.

Pentru unii, ar putea părea lipsit de respect din partea mea să învinovăţesc colectivul. Nu este vorba, totuşi, de critică, ci de o formulare corectă a punctului de vedere. Faptul e că majorările tarifare au avut un alt scop – achitarea datoriilor acumulate şi consolidarea capacităţii materiale şi tehnice a întreprinderii. O creştere a salariilor este necesar a fi realizată din contul altor surse de activitate a întreprinderii. Revenind la problemele asigurării materiale, ne confruntăm cu elemente de neglijenţă de serviciu.

Accidentul recent în aprovizionarea cu apă a oraşului prin apeductul principal a luat prin surprindere personalul "Apă-Canal”, demonstrînd, o dată în plus, incompetenţa în a înlătura acest tip de avarii în cel mai scurt timp.
Desigur, nimeni nu este în asigurat împotriva a astfel de catastrofe, dar în depozit, pentru cazuri de urgenţă, ar trebuie să existe o bucată de ţeavă şi o pereche de inele de etanşare de rezervă. Cu adevărat îmi pare rău pentru acei lucrători care au fost nevoiţi să asculte pretenţiile orăşenilor pe parcursul celor patru zile cît oraşul nu a avut apă apa, fiind vorba cu precădere de zona de clădiri multietajate.

În al doilea rând. Întreprinderea are o creanţă debitoare de 1,2 milioane de lei. De ce datoria este atît de mare? Credem că întrebarea nu ne poate fi adresată nouă. Reamintim faptul că existenţa unor datorii debitoare denotă extragerea de fonduri din circulaţia întreprinderii, astfel încât colectarea lor în timp util este cea mai importantă condiţie pentru a asigura durabilitatea acesteia. În scopul de a colecta acest gen de datorii, sunt stabilite termenele-limită, după care ele sunt prescrise. Pentru unii situaţia aceasta ar putea fi interesantă, nu şi pentru întreprindere.

În al treilea rând. Prezenţa de pierderi inexplicabile în reţelele de distribuţie a apei. Potrivit tov. D. Iorgaciov, director al "Apă-Canal”, ele constituie 50%. Numai o persoană naivă poate să creadă acest nonsens. Poate, oare, un om normal să-şi închipuie că din 512,8 mii m.c. de apă pompată din adîncurile pămîntului, 247,7 mii m.c. le constituie pierderile? E, oare, posibilă, o atare barbarie? La timpul său, asupra metodicii de stabilire a normelor pierderilor de apă în reţelele din ţară au lucrat institute de cercetări, care au stabilit că, în funcţie de uzura conductelor, pierderile normale variază de la 7 la 22%. Indicatorii care depăşeau aceste cifre erau consideraţi ca inacceptabili,  în rezultat urmau concluziile corespunzătoare. Absenţa unui control corespunzător, lipsa unor măsuri eficiente, lipsa evidenţei consumului de apă, în special la obiectele mari, au dus la un consum şi la pierderi anormale de apă. Şi, iar acest fapt este tipic, aceste pierderi sunt suportate de către consumatori. Apropo, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002 contoarele de apă trebuie instalate, testate şi reparate de furnizorul de servicii. Estimarea cea mai modestă denotă că la acest capitol pierdem, în fiecare an, cel puţin 53 mii m3 de apă, care, în termeni monetari, costă mai mult de 1 milion de lei.

În al patrulea rând. Utilizarea ineficientă a donaţiilor financiare. Este vorba despre 84 de mii de lei colectate de la populaţie şi de aproximativ 2 mln.172, 8 mii de lei alocaţi pentru primăria noastră în anul 2006 de Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) pentru re-construcţia sistemului de aprovizionare cu apă şi canalizare din Anenii Noi. Principalele obiective ale FISM vizează îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă, mai ales pentru cei săraci. O parte din aceste fonduri au avut ca scop dotarea grădiniţelor, iar marea parte a banilor au fost direcţionaţi pentru instalarea unui nou apeduct pe străzile oraşului. În cadrul acestui grant, "Apă-Canal”, ca întreprindere autogestionată, a fost interesată ca lucrările să fie efectuate calitativ şi în conformitate cu documentaţia de proiectare. Au fost încadraţi specialişti, consultanţi tehnici, specialişti în controlul tehnic, dar, în pofida acestui fapt, lucrările au fost efectuate cu încălcarea tuturor normelor din domeniul construcţiilor. Preponderent, ţevile au fost instalate pe suprafeţe înmlăştinite, fără prezenţa unui strat de nisip, curăţarea şi testarea nu au fost efectuate. După aproape 4 ani de la punerea în funcţiune a apeductului, unele străzi nu sunt încă conectate la noul traseu. Nu este conectată şi strada Zagorodnaiaa, care se clasează pe primul loc după numărul de spargeri de apeduct în Anenii Noi. În timp ce se lamentează în ceea ce priveşte uzura reţelelor, ceea ce duce la pierderi mari, domnul Iorgaciov are în mod constant nu doreşte să conecteze consumatorii la reţeaua nouă, care e deja instalată. Unde e logica umană? Unde e logica şi gîndirea raţională a unui conducător? Noi nu vedem aici nici o justificare şi, vrând-nevrând, se strecoară o îndoială explicabilă -  s-a făcut, oare, totul în mod corect, nu a existat nici o tăinuire? Problema apărută este, deja, una de proporţii. Dacă ceva timp în urmă, existau 13 sonde arteziene, astăzi au rămas doar 8, a fost distrusă staţia de clorare, nu există un sistem de purificare a apei …

Şi, cel mai important, progresează tendinţa de majorare a pierderilor de apă planificate de la an la an. Un an în urmă, acestea au reprezentat 39,9%, în acest an – 50%, care vor fi cifrele la anul viitor – nu putem şti, dar ele sunt uşor de anticipat.

Din martie 2004, ÎM "Apă-Canal” este direct subordonată primăriei Anenii Noi, astfel încât administraţia oraşului trebuie să ia măsuri drastice pentru a remedia situaţia. Nu e doar opinia mea, ca consilier local. Acest punct de vedere este al majorităţii locuitorilor din primăria noastră, care achită tarifele pentru consumul de apă, sume ce sunt o sursă de existenţă pentru această întreprindere.

Apa este una din componentele cele mai importante din viaţa omului, astfel ca ea trebuie să fie tratată cu un respect deosebit.

În timpul machetării ziarului, în cursul şedinţei extraordinare a Consiliului orăşenesc din 27 aprilie curent, a fost exprimat acordul de atragere a fondurilor în volum de 25 mii de dolari din contul FISM, pentru construcţia unei staţii de epurare a apei.

A. Ceaicovschi, consilier orăşenesc

Categorie: Fisierele mele | Adaugat de: octavianzelinski
Vizualizari: 517 | Downloads: 0 | Raging: 0.0/0
Total comentarii : 0
Prenume *:
Email *:
Cod *:
 
Urmăreşte Adevărul online!
Monumentul lui Lenin rămîne la locul lui.
Preluat Publika TV

Doi părinţi şi copiii lor - morţi la Roşcani
Preluat JurnalTV
Protest din cauza prafului, în satul Botnărești
Preluat Prime.md


Operaţiunea "7 aprilie".

Grădiniţa - spaţiu bun de locuit!
Preluat JurnalTV

REVOLTĂTOR! În Anenii Noi, grădiniţa a fost transformată în bloc de locuit!

Macaroane pe urechi la Merenii Noi.
Preluat JurnalTV.

Impresii din Anenii Noi. Curaj.TV

 
Statistica

Total online: 1
Vizitatori: 1
Utilizatori: 0
Copyright Adevărul de Anenii Noi © 2011